Tijd uitspreken via widget

De tijd laten uitspreken via de widget is alleen mogelijk op een Android device.

Het aantikken van een widget bij een Apple device, opent áltijd de app. Dit is een standaard instelling die wij helaas niet kunnen omzeilen. Dit is ook de reden waarom je op het Apple device géén speaker ziet in de widget. Bij Android is deze wel zichtbaar.

Is jouw vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem met het indienen van jouw feedback

Meer hulp nodig? Neem contact op Neem contact op